Part A The weather and seasons English 6, tag của

, Trang 1
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 13 Activities and the Seasons - part A3 The weather and seasons

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 13 Activities and the Seasons - part A3 The weather and seasons

Listen and repeat. Then ask and answer the question. a) I like hot weather. b) We like cold weather. c) She like cool weather. d) They like warm weather. What weather do you like? Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác: Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 6
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 13 Activities and the Seasons - part A1 The weather and seasons

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 13 Activities and the Seasons - part A1 The weather and seasons

Listen and read: a) It is hot in the summer. b) It is cold in the winter. c) It is warm in the spring. d) It is cool in the fall. Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác: Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 6
Part A The weather and seasons English 6, tag của , 16/06/2024 21:40:05
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Part A The weather and seasons English 6
Part A The weather and seasons English 6, tag của , nội dung mới nhất về Part A The weather and seasons English 6, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Part A The weather and seasons English 6, tag của , Trang 1 Part A The weather and seasons English 6, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN