Part A Time for TV English 7, tag của

, Trang 1
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 14 Freetime Fun - part A2 Time for TV

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 14 Freetime Fun - part A2 Time for TV

Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner: Hoa: Would you like to the movie this week? Lan: That sounds good. What would you like to see? Hoa: There is a cowbot movie on at the New Age Theater. Lan: OK. Can you make it on Monday
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 14 Freetime Fun - part A1Time for TV

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 14 Freetime Fun - part A1Time for TV

Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner: 6.00 p.m News 6.15 p.m Series: The Adventure of the Cricket' 7.00 p.m News Lan: Would you like to have dinner at my house tonight? Hoa: I'd love to. What time? Lan: We have
Part A Time for TV English 7, tag của , 18/05/2024 23:26:39
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Part A Time for TV English 7
Part A Time for TV English 7, tag của , nội dung mới nhất về Part A Time for TV English 7, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Part A Time for TV English 7, tag của , Trang 1 Part A Time for TV English 7, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN