Part A What do you do English 7, tag của

, Trang 1
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After school - part A1 What do you do?

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After school - part A1 What do you do?

Listen.Match each name to an activity: Nga: Mai,should we go to the school cafeteria? Mai: Ok.That's a great idea. Nga: What about you,Nam? Nam: Sorry. I have to rehearse for a play with the drama group. Ba: Do you want to join us ? Ba: Oh, no.
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After school - part A1 What do you do?

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After school - part A1 What do you do?

Listen. Then practice with a partner: Minh: Hello,Hoa.What are you doing? Hoa: Hi,Minh.I`m doing my math homework. Minh: You work too much,Hoa.You should relax.It`s half past four and tomorrow is Sunday. Hoa: OK.What should we do? Minh: Let`s go to
Part A What do you do English 7, tag của , 25/07/2024 10:37:44
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Part A What do you do English 7
Part A What do you do English 7, tag của , nội dung mới nhất về Part A What do you do English 7, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Part A What do you do English 7, tag của , Trang 1 Part A What do you do English 7, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN