Part A Where is your school Unit 4, tag của

, Trang 1
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big or small - Part A Where is your school

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big or small - Part A Where is your school

1. Listen and repeat. This is Phong. Đây là Phong. This is his school. Đây là trường của bạn ấy. Phong's school is small. Trường của Phong thì nhỏ. It is in the country. Nó nằm ở miền quê. This is Thu. Đây là Thu. This is her school.

Tin mới nhất Tag Part A Where is your school Unit 4

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big or small - Part A Where is your school

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big or small - Part A Where is your school

22/10/2014 7544

Tin xem nhiều nhất Tag Part A Where is your school Unit 4

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big or small - Part A Where is your school

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big or small - Part A Where is your school

22/10/2014 7544
Part A Where is your school Unit 4, tag của , 25/07/2021 01:01:05
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Part A Where is your school Unit 4
Part A Where is your school Unit 4, tag của , Trang 1 Part A Where is your school Unit 4, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN