Part B Activities in seasons English 6, tag của

, Trang 1
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 13 Activities and the Seasons - part B1 The weather and seasons

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 13 Activities and the Seasons - part B1 The weather and seasons

Listen and repeat: a) We often play volleyballin the spring. b) They sometimes go sailling in the fall. c) I often go swimming in the summer. d)She usually plays badminton in the fall. e) We always play basketball in the winter. f) He never goes

Tin mới nhất Tag Part B Activities in seasons English 6

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 13 Activities and the Seasons - part B1 The weather and seasons

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 13 Activities and the Seasons - part B1 The weather and...

27/10/2015 1073

Tin xem nhiều nhất Tag Part B Activities in seasons English 6

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 13 Activities and the Seasons - part B1 The weather and seasons

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 13 Activities and the Seasons - part B1 The weather and...

27/10/2015 1073
Part B Activities in seasons English 6, tag của , 18/05/2024 23:43:01
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Part B Activities in seasons English 6
Part B Activities in seasons English 6, tag của , nội dung mới nhất về Part B Activities in seasons English 6, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Part B Activities in seasons English 6, tag của , Trang 1 Part B Activities in seasons English 6, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN