Part B At the Canteen English 6, tag của

, Trang 1
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 11 Staying Healthy - part B6 At the Canteen

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 11 Staying Healthy - part B6 At the Canteen

Listen and read. Then ask and answer with a partner. Use: How much is...? At the cantee, a fired rice is 2,500 đ. A bowl of noodles is 3,000 đ. A sandwich is 1,500 đ. A cake is 500 đ. An orange juice is 1,800 đ. A lemon juice is 1,000 đ. An
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 11 Staying Healthy - part B2 At the Canteen

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 11 Staying Healthy - part B2 At the Canteen

Listen and reapeat: Salesgirl: Can I help you? Lan: Yes. I'd like a sandwich and a glass of lemon juice, please. Salesgirl: Here you are. Lan: Thanks. How much are they? Salesgirl: Two thousand five hundred dong. ... Thank you. Xem
Part B At the Canteen English 6, tag của , 25/07/2024 11:46:53
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Part B At the Canteen English 6
Part B At the Canteen English 6, tag của , nội dung mới nhất về Part B At the Canteen English 6, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Part B At the Canteen English 6, tag của , Trang 1 Part B At the Canteen English 6, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN