Part B At the Post Office English 7, tag của

, Trang 1
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Play - part B4 At the post office

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Play - part B4 At the post office

Listen and write the price of each these five items: Mrs Robinson goes to a stationary store and buy a packet of envelopes at 2000dong and a pen at 1500 dong. She also buys writing pad at 3000dong. Then she goes to the post office and buys five
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Play - part B2 At the post office

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Play - part B2 At the post office

Listen and read. Then answer the questions: Nga and Hoa are going to the post office after school. Nga: What do you want from the post office, Hoa? Hoa: I'd like some local stampls and some stamps for overseas mail. I have a pen pal in America. His
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Play - part B1 At the post office

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Play - part B1 At the post office

Listen and read Then practice the dialogue with a partner: Liz is at the post office. Liz: Excuse me. I'd like to send this letter to the USA. How much is it? Clerk: It's 9,500 dong. Liz: And I need some envelopes. How much are those? Clerk:
Part B At the Post Office English 7, tag của , 28/02/2024 13:49:21
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Part B At the Post Office English 7
Part B At the Post Office English 7, tag của , nội dung mới nhất về Part B At the Post Office English 7, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Part B At the Post Office English 7, tag của , Trang 1 Part B At the Post Office English 7, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN