Part B Come and Play English 7, tag của

, Trang 1
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 13 Activities - part B2 Come and Play

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 13 Activities - part B2 Come and Play

Read. Then answer the questions: Most of the world's surface is water. We may know the land very well, but we know very little about the oceans. Until recently, man could not stay underwater for long. A pearl diver, for example, couldn't stay
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 13 Activities - part B1 Come and Play

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 13 Activities - part B1 Come and Play

Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner: Ba: Would you like to play table tennis, Nam? Nam: I'd like to, but I can't Ba: That's too bad. Nam: I have some homework. I ought to finish it before I play table tennis. Ba:
Part B Come and Play English 7, tag của , 23/06/2024 06:20:03
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Part B Come and Play English 7
Part B Come and Play English 7, tag của , nội dung mới nhất về Part B Come and Play English 7, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Part B Come and Play English 7, tag của , Trang 1 Part B Come and Play English 7, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN