Part B Faces English 6, tag của

, Trang 1
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 9 The Body - part B6 Faces

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 9 The Body - part B6 Faces

Play withwords: Head and shoulders, Knees and toes, Knees and toes. Head and shoulders, Knees and toes, Knees and toes. Ears and eyes And mouth and nose. Head and shoulders, Knees and toes, Knees and toes. Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 9 The Body - part B5 Faces

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 9 The Body - part B5 Faces

Listen. Write the letters of the pictures in your exercise book: 1. He has short hair. He has a round face. He has a big nose. He has full lips. 2. He has short hair.He has an oval face. He has a small nose. He has thin lips. 3. She has long
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 9 The Body - part B4 Faces

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 9 The Body - part B4 Faces

Listen and repeat: Miss Chi is tall and thin. She has a round face. She has long black hair. She has brown eyes. She has a small nose. She has full lips and small white teeth. Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác: Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 6
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 9 The Body - part B2 Faces

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 9 The Body - part B2 Faces

Listen and repeat. Colors: black white gray red orange yellow green blue brown purple Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác: Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 6
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 9 The Body - part B1 Faces

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 9 The Body - part B1 Faces

Listen and repeat: Hair Ear Lips Teeth Mouth Nose
Part B Faces English 6, tag của , nội dung mới nhất về Part B Faces English 6, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Part B Faces English 6, tag của , Trang 1 Part B Faces English 6, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN