Part B Famous People in Asia English 7, tag của

, Trang 1
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 16 People and Places - part B5 Famous people

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 16 People and Places - part B5 Famous people

Listen complete the table: Ho Chi Minh was born in 1890 in Nghe An Province in the village of Kim Lien. When he was 21 years old, he left Viet nam and travelled to Africa, England and America. After this,he worked in a hotel in London in the early
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 16 People and Places - part B1 Famous people

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 16 People and Places - part B1 Famous people

Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner: Ba: Hello, Liz. What are you doing? Liz: I'm studying for a history quiz. Can you help me? Ba: Sure. What's problem? Liz: Who's Vo Nguyen Giap? Ba: He's famous general. Liz: What's he
Part B Famous People in Asia English 7, tag của , 22/05/2024 20:38:33
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Part B Famous People in Asia English 7
Part B Famous People in Asia English 7, tag của , nội dung mới nhất về Part B Famous People in Asia English 7, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Part B Famous People in Asia English 7, tag của , Trang 1 Part B Famous People in Asia English 7, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN