Part B Free time English 6, tag của

, Trang 1
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part B5 Free time

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part B5 Free time

Listen and read. How often? Mai : How often does Dung go to jogging? Liên : She goes jogging once a week. Mai : How often does she listen to music? Liên : She listens to music twice a week Mai : How often does she read? Liên : She reads three
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part B4 Free time

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part B4 Free time

Listen: What do they do in their free time? Match the names and the letters of the right pictures 1. Thuy reads. 2. Luat and Nam play video games. 3. Hung watches TV. 4. Lan and Dung listen to music. Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác: Bài
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part B3 Free time

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part B3 Free time

Listen and repeat: What do they do in their free time? a) Phuong goes to the movie. b) Ly wacthes TV. c) Nam reads. d) Lan listens to music. e) Tuan goes fishing. f) Long plays video games. Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác: Bài Nghe
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part B1 Free time

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part B1 Free time

Listen and repeat: What do you do in your free time? a) Phuong: I go to the movie. b) Ly: I wacth TV. c) Nam: I read. d) Lan: I listen to music. e) Tuan: I go fishing. f) Long: I play video games. Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác: Bài
Part B Free time English 6, tag của , nội dung mới nhất về Part B Free time English 6, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Part B Free time English 6, tag của , Trang 1 Part B Free time English 6, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN