Part B Hoas family English 7, tag của

, Trang 1
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 3 At home- part B5 Hoa's family

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 3 At home- part B5 Hoa's family

Listen and read: Mr John Robinson is a teacher. John Robinson is an English teacher from the USA. He's looking for an apartment in Ha Noi for his family. He's asking his friend, Nhat, for advice. Jonh: Is it easy to find an apartment in Ha Noi,
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 3 At home- part B4 Hoa's family

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 3 At home- part B4 Hoa's family

Listen.Complete these forms for the three people on the tape: Tom is a teacher.He is 26 years old and teaches at a high school. Susan is a Journalist.She is 19 and writes for a magazine. Bill is 20 and he is a nurse.He works in a hospital. Xem
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 3 At home- part B1 Hoa's family

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 3 At home- part B1 Hoa's family

Listen. Then practice with a partner: Lan: Tell me about your family, Hoa. What does your father do? Hoa: He's a farmer. He works on our farm in the countryside. He grows vegetables and raises cattle. Lan: What about your mom? What does
Part B Hoas family English 7, tag của , 23/06/2024 04:50:10
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Part B Hoas family English 7
Part B Hoas family English 7, tag của , nội dung mới nhất về Part B Hoas family English 7, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Part B Hoas family English 7, tag của , Trang 1 Part B Hoas family English 7, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN