Part B In the City English 7, tag của

, Trang 1
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out - part B4 In the City

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out - part B4 In the City

Listen. Match each name to an activity: Yesterday evening, Ba played teble tennis. Nga saw a movie. Lan went to a restaurant. Hoa played chess. Nam listened to CDs. An watched a soccer match. Xem những bài nghe tiếng anh lớp 7 khác: Bài Nghe
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out - part B1 In the City

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out - part B1 In the City

Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner: Lan: What do you do ing the evening, Hoa? Hoa: I go to the school theater club once a week. The rest of the week, I usually stay at home. I don't like the city much. Lan: Why don't you
Part B In the City English 7, tag của , 21/07/2024 07:51:04
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Part B In the City English 7
Part B In the City English 7, tag của , nội dung mới nhất về Part B In the City English 7, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Part B In the City English 7, tag của , Trang 1 Part B In the City English 7, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN