Part B Lets go English 7, tag của

, Trang 1
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After school - part B3 Let's go!

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After school - part B3 Let's go!

Listen. Then practice with a partner. Make similar dialogues. Nga: It's my birthday on Sunday. Would you like to come to my house for lunch? Lan: Yes, I'd love to. What's time? Nga: At one o'clock. Lan: I'll be there. Nga: I'll see you on Sunday.
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After school - part B1 Let's go!

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After school - part B1 Let's go!

Listen. Then practice in groups of four: Ba: What should we do this evening? Nam: What about going to the movies Lan: There aren't any good movies on at the moment. Let's go to my house. We can listen to some music. Hoa: I'm sorry, Lan. I can't
Part B Lets go English 7, tag của , 23/07/2024 07:06:22
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Part B Lets go English 7
Part B Lets go English 7, tag của , nội dung mới nhất về Part B Lets go English 7, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Part B Lets go English 7, tag của , Trang 1 Part B Lets go English 7, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN