Part B My birthday English 7, tag của

, Trang 1
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal information - part B2 My Birthday

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal information - part B2 My Birthday

Listen and write the dates: 1.The first of July 2.The nineteenth 3.The sixth 4.The fourteenth 5.The seventeenth 6.The thirty-first Xem những bài nghe tiếng anh lớp 7 khác: Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 7
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal information - part B1 My Birthday

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal information - part B1 My Birthday

Listen and repeat: first second third fourth fifth sixth seventh eightth
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal information - part B4 My Birthday

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal information - part B4 My Birthday

Listen. Then practice with a partner: Mr Tan: Next, please. Hoa: Good morning. Mr Tan: Good morning. What's your name? Hoa: Pham Thi Hoa. Mr Tan: What's your date of birth? Hoa: June 8th. I'll be 14 on my next birthday. Mr Tan: What's
Part B My birthday English 7, tag của , nội dung mới nhất về Part B My birthday English 7, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Part B My birthday English 7, tag của , Trang 1 Part B My birthday English 7, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN