Part B Routine English 6, tag của

, Trang 1
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 5 Things I Do - Part B1 Routine

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 5 Things I Do - Part B1 Routine

1. Listen and read. Hi. I'm Ba. I get up at six. I take a shower. I eat a big breakfast. I go to school at a quarter to seven. I have classes from seven to a quarter past eleven. At half past eleven, I have lunch. In the afternoon, I play

Tin mới nhất Tag Part B Routine English 6

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 5 Things I Do - Part B1 Routine

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 5 Things I Do - Part B1 Routine

26/10/2015 1044

Tin xem nhiều nhất Tag Part B Routine English 6

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 5 Things I Do - Part B1 Routine

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 5 Things I Do - Part B1 Routine

26/10/2015 1044
Part B Routine English 6, tag của , 14/06/2021 13:44:35
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Part B Routine English 6
Part B Routine English 6, tag của , nội dung mới nhất về Part B Routine English 6, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

WebHocTiengAnh & Mạng xã hội

Mạng Xã Hội

Part B Routine English 6, tag của , Trang 1 Part B Routine English 6, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN