Part B The Worker English 7, tag của

, Trang 1
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 7 The World of Work - part B4 The Worker

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 7 The World of Work - part B4 The Worker

Listen and take notes: Peter is a doctor in a hospital.He is only duty for about 70 hours a week.He has four weeks' vacation each year. Susan is a nurse. She is only duty for 50 hours a week. She has three week's vacation a year. Jane is a shop
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 7 The World of Work - part B1 The Worker

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 7 The World of Work - part B1 The Worker

Listen and read. Then answer the questions: A letter from Tim Jones July 3 Dear Hoa, I am pleased that you and your family are well. I am fine, too. Here is a photo of me, my Mom and Dad, and my sister, Shannon. Can you send me a photo of you? Let
Part B The Worker English 7, tag của , 22/05/2024 21:32:29
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Part B The Worker English 7
Part B The Worker English 7, tag của , nội dung mới nhất về Part B The Worker English 7, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Part B The Worker English 7, tag của , Trang 1 Part B The Worker English 7, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN