Part B What was wrong with you? English 7, tag của

, Trang 1
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 11 Keep fit, stay Healthy - part B1 What was wrong with you?

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 11 Keep fit, stay Healthy - part B1 What was wrong with you?

Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner: Mr. Tan: Where were you yesterday, Lan? You didn't come to school. Lan: I had a bad cold, I had a headache, too. Mr. Tan: Oh dear! You were sick. How do you feel now? Lan: I
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 11 Keep fit, stay Healthy - part B3 What was wrong with you?

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 11 Keep fit, stay Healthy - part B3 What was wrong with you?

Listen. Then complete the table. Last semester in class 7A, there was a total of 112 days' absence due to sickness. The total breaks down as follows: most absences-43-were due to flue. Then came stomach problems with 37. Toothache came next with
Part B What was wrong with you? English 7, tag của , 19/06/2024 00:26:20
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Part B What was wrong with you? English 7
Part B What was wrong with you? English 7, tag của , nội dung mới nhất về Part B What was wrong with you? English 7, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Part B What was wrong with you? English 7, tag của , Trang 1 Part B What was wrong with you? English 7, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN