Part B, tag của

, Trang 1
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 4 Big or Small - Part B4 My Class

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 4 Big or Small - Part B4 My Class

1st (first) 2nd (second) 3rd (third) 4th (fourth) 5th (fifth) 6th (sixth) 7th (seventh) 8th (eighth) 9th (ninth) 10th (tenth) Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác: Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 6
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 4 Big or Small - Part B1 My Class

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 4 Big or Small - Part B1 My Class

1. Listen and repeat. Then practice the dialogoue with a partner. Thu: Hello Which grade are you in? Xin chào, bạn học lớp mấy? Phong: I'm in grade 6. Tôi học lớp 6. Thu: And which class are you in? Bạn
Part B, tag của , 18/07/2024 20:22:49
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Part B
Part B, tag của , nội dung mới nhất về Part B, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Part B, tag của , Trang 1 Part B, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN