Part C My favorite Food English 6, tag của

, Trang 1
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 10 Staying Healthy - part C3 My favorite Food

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 10 Staying Healthy - part C3 My favorite Food

Listen and repeat: lemonade water iced tea iced coffee orange juice apple juice milk soda Xem những bài nghe tiếng anh lớp
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 10 Staying Healthy - part C2 My favorite Food

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 10 Staying Healthy - part C2 My favorite Food

Listen and repeat Nhan : What's your favorite food, Mai? Mai : I like fish. Nhan : Do you like vegetables? Mai : Yes, I do. Nhan : Do you like carrots? Mai : No I don't. I like peas and beans. Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác: Bài Nghe
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 10 Staying Healthy - part C1 My favorite Food

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 10 Staying Healthy - part C1 My favorite Food

Listen and repeat. Then pactice with a parter: carrots tomatoes lettuce potatoes beans peas cabbages onion What are these? They are beans What are these? They are carrots Xem
Part C My favorite Food English 6, tag của , 23/06/2024 04:22:18
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Part C My favorite Food English 6
Part C My favorite Food English 6, tag của , nội dung mới nhất về Part C My favorite Food English 6, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Part C My favorite Food English 6, tag của , Trang 1 Part C My favorite Food English 6, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN