Part C Road Signs English 6, tag của

, Trang 1
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 8 Out and About - part C1 Road Signs

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 8 Out and About - part C1 Road Signs

Listen and read: can and cannot/can't Hello, My name is Hoan. I am a policeman. I have a difficult job. Look at that man on a motorbike. He is going into that street. The sign says: 'One way' You cannot go into that street. Some signs say that you
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 8 Out and About - part C3 Road Signs

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 8 Out and About - part C3 Road Signs

Listen and read: Must and must not Our roads are dangerous places. There are many accidents on our roads We must have discipline. Road signs help us. Some road signs warn us. This sign warns us. There is an intersection ahead. What must we do? We
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 8 Out and About - part C5 Road Signs

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 8 Out and About - part C5 Road Signs

Play with words: Crossing the road, Crossing the road, We must be careful Crossing the road, Look to the left Look to the right. If there is no traffic Cross the road Cross the road with care. Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác: Bài Nghe
Part C Road Signs English 6, tag của , 19/06/2024 02:27:21
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Part C Road Signs English 6
Part C Road Signs English 6, tag của , nội dung mới nhất về Part C Road Signs English 6, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Part C Road Signs English 6, tag của , Trang 1 Part C Road Signs English 6, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN