Part C, tag của

, Trang 1
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 4 Big or Small - Part C4 Getting ready for school

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 4 Big or Small - Part C4 Getting ready for school

Listen and repeat. Then practie the dialogue with a partner: What time is it, Ba? It's eight o'clock! We're late for school. Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác: Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 6
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 4 Big or Small - Part C1 Getting ready for school

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 4 Big or Small - Part C1 Getting ready for school

1. Listen and repeat. What do you do every morning? I get up Ba gets up I get dressed He gets dressed I brush my teeth He brushes his teeth I wash my face He washes his face I have breafast He has breafast I go to school He goes to school Xem
Part C, tag của , nội dung mới nhất về Part C, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Part C, tag của , Trang 1 Part C, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN