public transportation, tag của

, Trang 1
Video: Using Taxi - Basic English for Communication

Video: Using Taxi - Basic English for Communication

New Words Could you take me to the airport? Please take me to this address? Excuse me, could you drive a bit faster? I'm in a hurry Excuse me, could you drive more slower? I feel dizzy Excuse me, please turn left at the next intersection Excuse me,
Video: Using Bus - Basic English for Communication

Video: Using Bus - Basic English for Communication

TRANSCRIPTION Let's take the bus Could you tell me where the bus terminal is? Can you tell me where I can catch the number 08 bus, please? Can you let me know where to get off? How often do the buses run? How many stops before Hoan Kiem Lake? When

Tin mới nhất Tag public transportation

Video: Using Taxi - Basic English for Communication

Video: Using Taxi - Basic English for Communication

13/11/2013 4662
Video: Using Bus - Basic English for Communication

Video: Using Bus - Basic English for Communication

18/11/2013 1769

Tin xem nhiều nhất Tag public transportation

Video: Using Bus - Basic English for Communication

Video: Using Bus - Basic English for Communication

18/11/2013 1769
Video: Using Taxi - Basic English for Communication

Video: Using Taxi - Basic English for Communication

13/11/2013 4662
public transportation, tag của , 23/05/2024 14:14:40
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag public transportation
public transportation, tag của , nội dung mới nhất về public transportation, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

public transportation, tag của , Trang 1 public transportation, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN