rạp chiếu phim, tag của

, Trang 1
Video: At the Cinema - Basic English for Communication

Video: At the Cinema - Basic English for Communication

TRANSCRIPTION Two tickets, please Do you have anything in the front rows? Is it possible to get tickets for tomorrow evening? Do you have any cancellations? I'm sorry, there are no tickets lef in the front rows I'm sorry, but we have nothing closer

Tin mới nhất Tag rạp chiếu phim

Video: At the Cinema - Basic English for Communication

Video: At the Cinema - Basic English for Communication

03/12/2013 1808

Tin xem nhiều nhất Tag rạp chiếu phim

Video: At the Cinema - Basic English for Communication

Video: At the Cinema - Basic English for Communication

03/12/2013 1808
rạp chiếu phim, tag của , 23/07/2024 07:12:42
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag rạp chiếu phim
rạp chiếu phim, tag của , nội dung mới nhất về rạp chiếu phim, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

rạp chiếu phim, tag của , Trang 1 rạp chiếu phim, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN