taxi, tag của

, Trang 1
Tình huống: Đi Taxi - Tiếng Anh du lịch

Tình huống: Đi Taxi - Tiếng Anh du lịch

Using Taxi. John=J Nga=N Driver=D J: Good morning. Xin chào. N: Good morning. Hanoi Taxi. May I help you? Xin chào, hãng taxi Hà Nội đây. Tôi có thể giúp gì cho ông ạ. J: Yes, can you send a Taxi to 312 Nguyen Trai street? Vâng, xin cô điều một xe

Tin mới nhất Tag taxi

Tình huống: Đi Taxi - Tiếng Anh du lịch

Tình huống: Đi Taxi - Tiếng Anh du lịch

23/10/2013 3774

Tin xem nhiều nhất Tag taxi

Tình huống: Đi Taxi - Tiếng Anh du lịch

Tình huống: Đi Taxi - Tiếng Anh du lịch

23/10/2013 3774
taxi, tag của , 24/07/2021 21:47:07
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag taxi
taxi, tag của , Trang 1 taxi, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN