thời tiết, tag của

, Trang 1
Học từ vựng bằng hình ảnh: Thời tiết (Weather)

Học từ vựng bằng hình ảnh: Thời tiết (Weather)

New Words sunny /ˈsʌn·i/ nắng raining /ˈreɪnɪŋ/ mưa dầm snowing /ˈsnoʊɪŋ/ tuyết rơi windy /ˈwɪn·di/ lộng gió mist /mɪst/ sương mờ foggy /ˈfɑg·i/ sương mù cloudy /ˈklaʊdi/ nhiều mây stormy /ˈstɔr·mi/ có giông, bão thunderstorm

Tin mới nhất Tag thời tiết

Học từ vựng bằng hình ảnh: Thời tiết (Weather)

Học từ vựng bằng hình ảnh: Thời tiết (Weather)

06/11/2013 3307

Tin xem nhiều nhất Tag thời tiết

Học từ vựng bằng hình ảnh: Thời tiết (Weather)

Học từ vựng bằng hình ảnh: Thời tiết (Weather)

06/11/2013 3307
thời tiết, tag của , 25/07/2024 10:34:12
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag thời tiết
thời tiết, tag của , nội dung mới nhất về thời tiết, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

thời tiết, tag của , Trang 1 thời tiết, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN