Tiếng Anh lớp 6 Unit 3, tag của

, Trang 1
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 3 At Home - Part C Families

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 3 At Home - Part C Families

This is my family. We are in our living room. There are four people in my family: my father, my mother, my brother and me. This is my father. He is fourty. He is an engineer. This is my mother. She is thirty-five. She is a teacher. My brother is
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 3 At Home - Part B Numbers

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 3 At Home - Part B Numbers

*ĐIỂM NGỮ PHÁP I. HOW MANY Để hỏi về số lượng của người hay vật, ta dùng cấu trúc sau đây HOW MANY + danh từ số nhiều + ARE THERE? Ex: How many doors are there? (Có bao nhiêu cửa ra vào?) Để trả lời câu hỏi này, ta dùng cấu trúc sau đây: THERE IS
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 3 At Home - Part A My House

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 3 At Home - Part A My House

A. My house 1. Listen and repeat. That's my house. Đó là nhà của tôi. This is my living room. Đây là phòng khách. 3. Listen and repeat. Then practice. Hi. I'm Ba. I'm twelve years old. I'm a student. Chào. Tôi là Ba. Tôi 12 tuổi. Tôi là một
Tiếng Anh lớp 6 Unit 3, tag của , 24/07/2021 20:32:37
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Tiếng Anh lớp 6 Unit 3
Tiếng Anh lớp 6 Unit 3, tag của , Trang 1 Tiếng Anh lớp 6 Unit 3, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN