tình huống tiếng anh tổng kết cuộc họp, tag của

, Trang 1
Tình huống 97: Tổng kết cuộc họp. - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 97: Tổng kết cuộc họp. - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

961. Let me take a minute to sum up the point of the meeting. Hãy cho tôi một phút để tổng hợp vấn đề cuộc họp. 962. Do you all agree with that. Tất cả các bạn đồng ý với điều đó? 963. Does anyone have anything to add? Có ai muốn ý kiến thêm gì nữa

Tin mới nhất Tag tình huống tiếng anh tổng kết cuộc họp

Tình huống 97: Tổng kết cuộc họp. - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 97: Tổng kết cuộc họp. - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

03/09/2013 4793

Tin xem nhiều nhất Tag tình huống tiếng anh tổng kết cuộc họp

Tình huống 97: Tổng kết cuộc họp. - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 97: Tổng kết cuộc họp. - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

03/09/2013 4793
tình huống tiếng anh tổng kết cuộc họp, tag của , 13/04/2024 21:58:29
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag tình huống tiếng anh tổng kết cuộc họp
tình huống tiếng anh tổng kết cuộc họp, tag của , nội dung mới nhất về tình huống tiếng anh tổng kết cuộc họp, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

tình huống tiếng anh tổng kết cuộc họp, tag của , Trang 1 tình huống tiếng anh tổng kết cuộc họp, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN