unit 12 Sports and Pastime, tag của

, Trang 1
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part A6 What are you doing?

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part A6 What are you doing?

Listen and remember: Which sports do you play? I play soccer. Which sports does she play? She plays badminton. What are you doing now? I'm playing soccer. What is she doing now? She's playing badminton. Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác:
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part A4 What are you doing?

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part A4 What are you doing?

Listen and read: Lan likes sports. She swims, she does aerobics and she plays badminton. Nam likes sports, too. He plays soccer,he jogs and he plays table tennis. Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác: Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 6
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part A3 What are you doing?

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part A3 What are you doing?

Listen and repeat. Which sports do you play? a) I play soccer. b) I swim. c) I skip rope. d) I do aerobics. e) I jog. f) I play table tennis. Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác: Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 6
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part A1 What are you doing?

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part A1 What are you doing?

Listen and read: a) He is swimming. b)They are playing badminton. c) They are playing soccer. d) She is skipping rope. e) They are playing volleyball. f)She is doing aerobics. g) They are playing tennis. h) He is jogging. i)
unit 12 Sports and Pastime, tag của , nội dung mới nhất về unit 12 Sports and Pastime, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

WebHocTiengAnh & Mạng xã hội

Mạng Xã Hội

unit 12 Sports and Pastime, tag của , Trang 1 unit 12 Sports and Pastime, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN