unit 15 Going Out Tiếng Anh lớp 7, tag của

, Trang 1
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out - part B4 In the City

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out - part B4 In the City

Listen. Match each name to an activity: Yesterday evening, Ba played teble tennis. Nga saw a movie. Lan went to a restaurant. Hoa played chess. Nam listened to CDs. An watched a soccer match. Xem những bài nghe tiếng anh lớp 7 khác: Bài Nghe
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out - part B1 In the City

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out - part B1 In the City

Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner: Lan: What do you do ing the evening, Hoa? Hoa: I go to the school theater club once a week. The rest of the week, I usually stay at home. I don't like the city much. Lan: Why don't you
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out - part A2 Video games

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out - part A2 Video games

Listen and read. Video games Millions of young people play video games. Some play them at home, others play them in arcades. The inventors of the games become very rich. Some of inventors are as young as 14 of 15. These games are good fun, but
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out - part A1 Video games

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out - part A1 Video games

Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner: Lan: Where are you going, Nam? Nam: I'm going to the amusement center. I'm going to play video games there. Lan: How often do you go? Nam: Not often. About once a week Lan: Isn't it
unit 15 Going Out Tiếng Anh lớp 7, tag của , nội dung mới nhất về unit 15 Going Out Tiếng Anh lớp 7, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

unit 15 Going Out Tiếng Anh lớp 7, tag của , Trang 1 unit 15 Going Out Tiếng Anh lớp 7, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN