work, tag của

, Trang 1
Video 4: Dicussing Works - Business English for Workplace

Video 4: Dicussing Works - Business English for Workplace

Transcriptions 31/ Let's get down to the business, shall we? 32/ We'd like to discuss the price you quoted. 33/ There's something I'd like to talk to you. 34/ Ms.Green, may I talk to you for a minute? 35/ I just received your report on the new

Tin mới nhất Tag work

Video 4: Dicussing Works - Business English for Workplace

Video 4: Dicussing Works - Business English for Workplace

02/11/2013 1609

Tin xem nhiều nhất Tag work

Video 4: Dicussing Works - Business English for Workplace

Video 4: Dicussing Works - Business English for Workplace

02/11/2013 1609
work, tag của , 18/07/2024 22:00:07
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag work
work, tag của , nội dung mới nhất về work, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

work, tag của , Trang 1 work, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN