961. Let me take a minute to sum up the point of the meeting. 96, tag của

, Trang 1
Situation 97: Summarizing Meeting's Main Points. – Business English for Listening

Situation 97: Summarizing Meeting's Main Points. – Business English for Listening

961. Let me take a minute to sum up the point of the meeting. 962. Do you all agree with that. 963. Does anyone have anything to add? 964. If you don't have anything else to add, let's call the meeting to an end. 965. Ok, then I think we can end the

Tin mới nhất Tag 961. Let me take a minute to sum up the point of the meeting. 96

Situation 97: Summarizing Meeting's Main Points. – Business English for Listening

Situation 97: Summarizing Meeting's Main Points. – Business English for Listening

05/09/2013 682

Tin xem nhiều nhất Tag 961. Let me take a minute to sum up the point of the meeting. 96

Situation 97: Summarizing Meeting's Main Points. – Business English for Listening

Situation 97: Summarizing Meeting's Main Points. – Business English for Listening

05/09/2013 682
961. Let me take a minute to sum up the point of the meeting. 96, tag của , 21/06/2024 04:26:08
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag 961. Let me take a minute to sum up the point of the meeting. 96
961. Let me take a minute to sum up the point of the meeting. 96, tag của , nội dung mới nhất về 961. Let me take a minute to sum up the point of the meeting. 96, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

961. Let me take a minute to sum up the point of the meeting. 96, tag của , Trang 1 961. Let me take a minute to sum up the point of the meeting. 96, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN