Situation 97: Summarizing Meeting's Main Points. – Business English for Listening Tại Luyện nghe Tiếng Anh Thương Mại của trang , 13/04/2024 23:06:29
Từ khóa tìm kiếm liên quan 961. Let me take a minute to sum up the point of the meeting. 96, lets call the meeting to an end. 965. Ok, then I think we can end the meeti

Tin nổi bật Luyện nghe Tiếng Anh Thương Mại

35 tình huống giao tiếp tiếng Anh cơ bản
35 tình huống giao tiếp tiếng Anh cơ bản
31 Tình huống tiếng Anh du lịch
31 Tình huống tiếng Anh du lịch
20 video học từ vựng tiếng Anh phần 1
20 video học từ vựng tiếng Anh phần 1
17 Tình huống tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm
17 Tình huống tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm
100 tình huống giao tiếp tiếng Anh công sở
100 tình huống giao tiếp tiếng Anh công sở
100 tình huống tiếng Anh giao tiếp thương mại
100 tình huống tiếng Anh giao tiếp thương mại
Situation 97: Summarizing Meeting's Main Points. – Business English for Listening, 261, , Vinhnguyen, Chuyên trang, 06/09/2013 11:59:50

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Situation 97: Summarizing Meeting's Main Points. – Business English for Listening, 261, Vinhnguyen, , 06/09/2013 11:59:50 Situation 97: Summarizing Meeting's Main Points. – Business English for Listening, 261, Vinhnguyen, , 06/09/2013 11:59:50
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN