customer service, tag của

, Trang 1
Practise Listening - Topic 5: Customer Service - Business English

Practise Listening - Topic 5: Customer Service - Business English

41. We offer after-sale services.42. We offer free repairing service within the period.43. The reparing period is 3 months.44. Please conteact the service department if you have any problems with the products.45. The service department locates on

Tin mới nhất Tag customer service

Practise Listening - Topic 5: Customer Service - Business English

Practise Listening - Topic 5: Customer Service - Business English

27/08/2013 401

Tin xem nhiều nhất Tag customer service

Practise Listening - Topic 5: Customer Service - Business English

Practise Listening - Topic 5: Customer Service - Business English

27/08/2013 401
customer service, tag của , 25/02/2024 11:24:10
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag customer service
customer service, tag của , nội dung mới nhất về customer service, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

customer service, tag của , Trang 1 customer service, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN