Practise Listening - Topic 5: Customer Service - Business English Tại Luyện nghe Tiếng Anh Thương Mại của trang , 21/10/2021 14:48:09
Từ khóa tìm kiếm liên quan customer service, listening, luyện nghe, practise, tiếng anh giao tiếp, tình huống kinh doanh

Tin nổi bật Luyện nghe Tiếng Anh Thương Mại

35 tình huống giao tiếp tiếng Anh cơ bản
35 tình huống giao tiếp tiếng Anh cơ bản
31 Tình huống tiếng Anh du lịch
31 Tình huống tiếng Anh du lịch
20 video học từ vựng tiếng Anh phần 1
20 video học từ vựng tiếng Anh phần 1
17 Tình huống tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm
17 Tình huống tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm
100 tình huống giao tiếp tiếng Anh công sở
100 tình huống giao tiếp tiếng Anh công sở
100 tình huống tiếng Anh giao tiếp thương mại
100 tình huống tiếng Anh giao tiếp thương mại
Practise Listening - Topic 5: Customer Service - Business English, 20, Phungtran, , 23/10/2015 21:23:31 Practise Listening - Topic 5: Customer Service - Business English, 20, Phungtran, , 23/10/2015 21:23:31
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN