đào tạo nhân viên, tag của

, Trang 1
Tình huống 60: Đào tạo nhân viên - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

Tình huống 60: Đào tạo nhân viên - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

591/ How do you train new employee? Ông đào tạo nhân viên mới như thế nào? 592/ We have a two-week training program. Chúng tôi có chương trình đào tạo 2 tuần. 593/ In what way do you train your employees? Ông đào tạo nhân viên bằng cách nào? 594/

Tin mới nhất Tag đào tạo nhân viên

Tình huống 60: Đào tạo nhân viên - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

Tình huống 60: Đào tạo nhân viên - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

05/09/2013 3292

Tin xem nhiều nhất Tag đào tạo nhân viên

Tình huống 60: Đào tạo nhân viên - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

Tình huống 60: Đào tạo nhân viên - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

05/09/2013 3292
đào tạo nhân viên, tag của , 13/04/2024 23:53:53
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag đào tạo nhân viên
đào tạo nhân viên, tag của , nội dung mới nhất về đào tạo nhân viên, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

đào tạo nhân viên, tag của , Trang 1 đào tạo nhân viên, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN