khách sạn, tag của

, Trang 1
Video: Hotel Check-out - Basic English for Communication

Video: Hotel Check-out - Basic English for Communication

TRANSCRIPTION Good morning. I'd like to check out. My name's Hung. Room 320 I'm getting ready to check out Should we check out before noon? Excuse me. We will leave today. I'd like to pay our bills now Can I pay by credit card? Do you take credit
Video: Hotel Services - Basic English for Communication

Video: Hotel Services - Basic English for Communication

TRANSCRIPTION Hello, room service? What time is the breakfast offered? What sort of entertainment do you offer? Is there a shop in the hotel? Could I have my room cleaned right now? I have some clothes to be washed. Do you have a laundry service? Is
khách sạn, tag của , 23/06/2024 05:04:51
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag khách sạn
khách sạn, tag của , nội dung mới nhất về khách sạn, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

khách sạn, tag của , Trang 1 khách sạn, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN