Learning Part B Cities, tag của

, Trang 1
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 15 Countries - part B4 Cities, Buidings and people

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 15 Countries - part B4 Cities, Buidings and people

Listen and read. Then ask and answer questions with a partner: The Great Wall of China is the world's longest structure. It is over 6000 kilometers long. It between 4 and 12 meters high. It is over 9 meters thick. Questions: How long is the Great
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 15 Countries - part B3 Cities, Buidings and people

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 15 Countries - part B3 Cities, Buidings and people

Listen and read: Sears Tower in Chicago, USA, is tall. It is 442 meters high. But it is not the tallest buidingin the word. PETRONAS Twin Towers in Kulua Lumpur, Malaysia, is taller. It is 452 meters high. It is the tallest building in the word.
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 15 Countries - part B2 Cities, Buidings and people

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 15 Countries - part B2 Cities, Buidings and people

Listen and read. Then answer the questions Mexico City is the biggest city in the world. It has a population of 13.6 million. Tokyo is smaller. It has a population of 12 million. London is smallest of these three cities. It has a population of 6.3
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 15 Countries - part B1 Cities, Buidings and people

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 15 Countries - part B1 Cities, Buidings and people

Listen and repeat: a big building a biger building the bigest building a small house a smaller house
Learning Part B Cities, tag của , nội dung mới nhất về Learning Part B Cities, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Learning Part B Cities, tag của , Trang 1 Learning Part B Cities, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN