nghiên cứu, tag của

, Trang 1
Video 3: Market Research - Business English for Listening

Video 3: Market Research - Business English for Listening

Transcription21. They sent us several inquiries for chinaware last year.22. Mr Brow inquired for 100 tons of peanuts last month.23. He inquired about the possibility of importing directly from China.24. They promised to inquire into the case.25.

Tin mới nhất Tag nghiên cứu

Video 3: Market Research - Business English for Listening

Video 3: Market Research - Business English for Listening

29/10/2013 1285

Tin xem nhiều nhất Tag nghiên cứu

Video 3: Market Research - Business English for Listening

Video 3: Market Research - Business English for Listening

29/10/2013 1285
nghiên cứu, tag của , 02/03/2024 20:28:16
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag nghiên cứu
nghiên cứu, tag của , nội dung mới nhất về nghiên cứu, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

nghiên cứu, tag của , Trang 1 nghiên cứu, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN