Part A Asking the Way English 7, tag của

, Trang 1
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Play - part A4 Asking the way

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Play - part A4 Asking the way

Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner: Lan: You are from Hue. How far is it from Ha Noi, Hoa? Hoa : I'm not sure . It's a long way . It takes about 18 hours to get to Ha Noi by coach. Lan : Have a guess. Hoa : I think it's
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Play - part A3 Asking the way

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Play - part A3 Asking the way

Now ,look at the street map again.Listen and write the places: a) Go straight ahead to the second street. Turn left. What is on the right? b) Go straight ahead. Turn right into the first street. What is on the left next to the restaurant? c) What is
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Play - part A2 Asking the way

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Play - part A2 Asking the way

Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner: a) Tourist: Excuse me. Is there a souvenir shop near here? Nga: Yes. There is one on Hang Bai Street. Tourist: Could you tell me how to get there? Nga: Go straight ahead.Take the
Part A Asking the Way English 7, tag của , 19/05/2024 11:26:47
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Part A Asking the Way English 7
Part A Asking the Way English 7, tag của , nội dung mới nhất về Part A Asking the Way English 7, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Part A Asking the Way English 7, tag của , Trang 1 Part A Asking the Way English 7, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN