tính từ đối lập, tag của

, Trang 1
Bài 9 : Tính từ đối lập

Bài 9 : Tính từ đối lập

Write the opposite of each word in the puzzle. What is the sentence in the darker squares?1. Interesting2. Clever3. Cheap4. Right5. Quiet6. Heavy7. Easy8. Early9. Safe10. Asleep11. Clean12. Shallow13. Friendly14. Pretty15. Kind TípChúng ta có thể
Bài 2 : Tính từ đối lập

Bài 2 : Tính từ đối lập

Find the opposites of the word on the left in the square and write them down. The words go down↓ and across → Adjective Opposite1. good bad2. fat3. big4. tall5. full6. young7. open8. rich9. hot10. old11. happy12.

Tin mới nhất Tag tính từ đối lập

Bài 9 : Tính từ đối lập

Bài 9 : Tính từ đối lập

01/10/2013 1515
Bài 2 : Tính từ đối lập

Bài 2 : Tính từ đối lập

30/09/2013 1945

Tin xem nhiều nhất Tag tính từ đối lập

Bài 9 : Tính từ đối lập

Bài 9 : Tính từ đối lập

01/10/2013 1515
Bài 2 : Tính từ đối lập

Bài 2 : Tính từ đối lập

30/09/2013 1945
tính từ đối lập, tag của , 13/04/2024 23:38:13
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag tính từ đối lập
tính từ đối lập, tag của , nội dung mới nhất về tính từ đối lập, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

tính từ đối lập, tag của , Trang 1 tính từ đối lập, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN