unit 6 After school, tag của

, Trang 1Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After school - part B3 Let's go!

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After school - part B3 Let's go!

Listen. Then practice with a partner. Make similar dialogues. Nga: It's my birthday on Sunday. Would you like to come to my house for lunch? Lan: Yes, I'd love to. What's time? Nga: At one o'clock. Lan: I'll be there. Nga: I'll see you on Sunday.
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After school - part B1 Let's go!

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After school - part B1 Let's go!

Listen. Then practice in groups of four: Ba: What should we do this evening? Nam: What about going to the movies Lan: There aren't any good movies on at the moment. Let's go to my house. We can listen to some music. Hoa: I'm sorry, Lan. I can't
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After school - part A1 What do you do?

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After school - part A1 What do you do?

Listen.Match each name to an activity: Nga: Mai,should we go to the school cafeteria? Mai: Ok.That's a great idea. Nga: What about you,Nam? Nam: Sorry. I have to rehearse for a play with the drama group. Ba: Do you want to join us ? Ba: Oh, no.
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After school - part A1 What do you do?

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After school - part A1 What do you do?

Listen. Then practice with a partner: Minh: Hello,Hoa.What are you doing? Hoa: Hi,Minh.I`m doing my math homework. Minh: You work too much,Hoa.You should relax.It`s half past four and tomorrow is Sunday. Hoa: OK.What should we do? Minh: Let`s go to

Quà Tặng 20/11 - Hoa Sáp Gấu Kèm Hộp, Quà Tặng Đáng Yêu - MSN1831024

Quà Tặng 20/11 - Hoa Sáp Gấu Kèm Hộp, Quà Tặng Đáng Yêu - MSN1831024

80,000VND Xem ngay
- Hoa hồng sáp 3 bông kèm gấu là sản phẩm được tạo hình đẹp mắt và sống động cùng hương thơm quyến rũ, là quà tặng thú vị mà bạn có thể lựa chọn để dành cho người mà mình yêu quý. - Cuốn hút bạn ngay từ cái nhìn đầu...
unit 6 After school, tag của , Trang 1 unit 6 After school, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN