Tập 1 - Ielts Writing Journey: from basic to band 6.0

Sách được thiết kế nhằm giúp quá trình tự học tại nhà trở nên dễ thở, tiết kiệm và hiệu quả nhất. Để đạt được mục tiêu đó, các tác giả xây dựng nội dung theo mô hình 4T (Tự học - Tự luyện - Tự nâng band - Tự đánh giá)

Tập 2 - Ielts Writing Journey: elevate to band 8.0

Lộ trình tự học IELTS Writing từ 6.0 lên 8.0, cuốn sách được cựu giám khảo IELTS và các chuyên gia tin tưởng giới thiệu.

Tin nổi bật Chia sẻ, Tài liệu học tiếng anh, Sách tiếng Anh

35 tình huống giao tiếp tiếng Anh cơ bản
35 tình huống giao tiếp tiếng Anh cơ bản
31 Tình huống tiếng Anh du lịch
31 Tình huống tiếng Anh du lịch
20 video học từ vựng tiếng Anh phần 1
20 video học từ vựng tiếng Anh phần 1
17 Tình huống tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm
17 Tình huống tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm
100 tình huống giao tiếp tiếng Anh công sở
100 tình huống giao tiếp tiếng Anh công sở
100 tình huống tiếng Anh giao tiếp thương mại
100 tình huống tiếng Anh giao tiếp thương mại
Review: IELTS WRITING JOURNEY: From Basics To Band 6.0 & Elevate To Band 8.0 - thầy Bùi Thành Việt, 1797, , Huyennguyen, Chuyên trang, 14/06/2024 11:52:04

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Review: IELTS WRITING JOURNEY: From Basics To Band 6.0 & Elevate To Band 8.0 - thầy Bùi Thành Việt, 1797, Huyennguyen, , 14/06/2024 11:52:04 Review: IELTS WRITING JOURNEY: From Basics To Band 6.0 & Elevate To Band 8.0 - thầy Bùi Thành Việt, 1797, Huyennguyen, , 14/06/2024 11:52:04
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN