Video: Ask for Direction - Basic English for Communication Tại Video tiếng Anh của trang , 18/10/2021 17:01:26
Từ khóa tìm kiếm liên quan Asking for Direction, clip, English by Situations, English for Communication, English Language, English Language (Human Language), học liệu, hỏi đường, Learn English, Reference, tiếng anh giao tiếp, video, đàm thoại tiếng Anh

Tin nổi bật Video tiếng Anh

35 tình huống giao tiếp tiếng Anh cơ bản
35 tình huống giao tiếp tiếng Anh cơ bản
31 Tình huống tiếng Anh du lịch
31 Tình huống tiếng Anh du lịch
20 video học từ vựng tiếng Anh phần 1
20 video học từ vựng tiếng Anh phần 1
17 Tình huống tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm
17 Tình huống tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm
100 tình huống giao tiếp tiếng Anh công sở
100 tình huống giao tiếp tiếng Anh công sở
100 tình huống tiếng Anh giao tiếp thương mại
100 tình huống tiếng Anh giao tiếp thương mại
Video: Ask for Direction - Basic English for Communication, 817, Vinhnguyen, , 01/08/2017 15:48:58 Video: Ask for Direction - Basic English for Communication, 817, Vinhnguyen, , 01/08/2017 15:48:58
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN