Tiếng anh phổ thông (SGK), Web Học Tiếng Anh, chuyên trang Tiếng anh phổ thông (SGK), Trang 2


Bài nghe tiếng Anh lớp 12 Unit 5: Higher Education

Bài nghe tiếng Anh lớp 12 Unit 5: Higher Education

Trong bài nghe tiếng Anh lớp 12 Unit 5: Higher Education hôm nay chúng ta sẽ làm quen với môi trường đại học - cánh cổng tiếp theo tiến đến ước mơ của các bạn đúng không nào? Đừng bỏ lỡ các từ vựng và bài nghe rất hữu ích dưới đây nhé!
Bài nghe tiếng Anh lớp 12 Unit 4: School education system

Bài nghe tiếng Anh lớp 12 Unit 4: School education system

Bài nghe tiếng Anh lớp 12 Unit 4: School education system giới thiệu về hệ thống giáo dục trường học, từ vựng liên quan và các bài tập giúp bạn ghi nhớ từ sâu hơn. Luyện nghe và làm bài tập ngay dưới đây để nhớ bài lâu hơn nhé!
Bài nghe tiếng Anh lớp 12 Unit 3: Ways of socialising

Bài nghe tiếng Anh lớp 12 Unit 3: Ways of socialising

Bài nghe tiếng Anh lớp 12 Unit 3: Ways of socialising hôm nay sẽ giới thiệu đến bạn các cách giao tiếp xã hội đồng thời học luyện nghe và trau dồi từ vựng tốt hơn. Cùng học ngay nhé!
Bài nghe tiếng Anh lớp 12 Unit 1: Home Life

Bài nghe tiếng Anh lớp 12 Unit 1: Home Life

Bài nghe tiếng Anh phổ thông lớp 12 Unit 1 cùng bài test dưới đây giúp các bạn học sinh vừa luyện kỹ năng nghe vừa ghi nhớ từ vựng dễ dàng hơn. Lưu về để thường xuyên ôn luyện nhé!
Bài nghe tiếng Anh lớp 12 Unit 2: Cultural diversity

Bài nghe tiếng Anh lớp 12 Unit 2: Cultural diversity

Bài nghe tiếng Anh lớp 12 Unit 2: Cultural diversity nói về sự đa dạng văn hóa trên thế giới và Việt Nam. Cùng luyện nghe và học từ vựng qua bài test dưới đây nhé!
Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Things to do

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Things to do

Cùng webhoctienganh.com học nhanh ngữ pháp tiếng anh lớp 6 unit 5 theo bốn bước sau: Bước 1. Học ngữ pháp tiếng anh lớp 6 unit 5 với video ghi nhớ nhanh: Bước 2. Học ngữ pháp tiếng anh lớp 6 unit 5 ghi nhớ với từng dạng ngữ pháp cụ thể: Adverbs
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 16 People and Places - part B5 Famous people

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 16 People and Places - part B5 Famous people

Listen complete the table: Ho Chi Minh was born in 1890 in Nghe An Province in the village of Kim Lien. When he was 21 years old, he left Viet nam and travelled to Africa, England and America. After this,he worked in a hotel in London in the early
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 16 People and Places - part B1 Famous people

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 16 People and Places - part B1 Famous people

Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner: Ba: Hello, Liz. What are you doing? Liz: I'm studying for a history quiz. Can you help me? Ba: Sure. What's problem? Liz: Who's Vo Nguyen Giap? Ba: He's famous general. Liz: What's he
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 16 People and Places - part A4 Famous Places in Asia

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 16 People and Places - part A4 Famous Places in Asia

Listen and read. Then answer the questions: Destinations South-east Asia has many attactions. If you are interested in history, you could visit many ancient mounents. The attactions range from the beautiful Khmer temples of Angkor Wat to the huge
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 16 People and Places - part A3 Famous Places in Asia

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 16 People and Places - part A3 Famous Places in Asia

Listen and complete this pilot's schedule with the correct place names: On Monday, I flew to Bangkok and then to Singapore. I stayed Monday and Tuesday nights in a hotel. Then on Wednesday, I flew to Jakarta. I stayed overnight and on Thurday I flew
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 16 People and Places - part A1 Famous Places in Asia

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 16 People and Places - part A1 Famous Places in Asia

Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner: Hoa: What is that, Ba? Ba: It's a postcard from my uncle Nghia. He sent it from Bankok. Hoa: What is he doing in Bangkok? Ba: He's a pilot. It's his job to fly there. Hoa: How exciting!
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out - part B4 In the City

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out - part B4 In the City

Listen. Match each name to an activity: Yesterday evening, Ba played teble tennis. Nga saw a movie. Lan went to a restaurant. Hoa played chess. Nam listened to CDs. An watched a soccer match. Xem những bài nghe tiếng anh lớp 7 khác: Bài Nghe
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out - part B1 In the City

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out - part B1 In the City

Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner: Lan: What do you do ing the evening, Hoa? Hoa: I go to the school theater club once a week. The rest of the week, I usually stay at home. I don't like the city much. Lan: Why don't you
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out - part A2 Video games

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out - part A2 Video games

Listen and read. Video games Millions of young people play video games. Some play them at home, others play them in arcades. The inventors of the games become very rich. Some of inventors are as young as 14 of 15. These games are good fun, but
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out - part A1 Video games

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out - part A1 Video games

Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner: Lan: Where are you going, Nam? Nam: I'm going to the amusement center. I'm going to play video games there. Lan: How often do you go? Nam: Not often. About once a week Lan: Isn't it

Tin nổi bật

35 tình huống giao tiếp tiếng Anh cơ bản
35 tình huống giao tiếp tiếng Anh cơ bản
31 Tình huống tiếng Anh du lịch
31 Tình huống tiếng Anh du lịch
20 video học từ vựng tiếng Anh phần 1
20 video học từ vựng tiếng Anh phần 1
17 Tình huống tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm
17 Tình huống tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm
100 tình huống giao tiếp tiếng Anh công sở
100 tình huống giao tiếp tiếng Anh công sở
100 tình huống tiếng Anh giao tiếp thương mại
100 tình huống tiếng Anh giao tiếp thương mại
Món quà tặng 14/2 độc đáo cho người ấy - Hoa Hồng 3D Mạ Vàng LOVE - MSN383087
Món quà tặng 14/2 độc đáo cho người ấy - Hoa Hồng 3D Mạ Vàng LOVE - MSN383087
85,000VND Xem ngay
Thông tin chi tiết Hoa hồng mạ vàng được chế tác trong chân không, vàng miếng nguyên chất thông qua khí hóa gia công điện khí, thông qua kết cấu tĩnh điện, điện ly, sử dụng kỹ thuật cao, làm cho những hạt bột vàng phủ...
Quảng cáo MuaBanNhanh