English idioms: Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away - Cuộc sống không được đo bằng số lần chúng ta hít thở, mà là những khoảnh khắc khiến chúng ta bất ngờ Tại Kinh nghiệm sống của trang , 18/07/2024 00:00:24
Từ khóa tìm kiếm liên quan but by the moments that take our breath away, cuộc sống không được đo bằng số lần chúng ta hít thở, english idioms, life is not measured by the number of breaths we take, mà là những khoảnh khắc khiến chúng ta bất ngờ

Tin nổi bật Kinh nghiệm sống

35 tình huống giao tiếp tiếng Anh cơ bản
35 tình huống giao tiếp tiếng Anh cơ bản
31 Tình huống tiếng Anh du lịch
31 Tình huống tiếng Anh du lịch
20 video học từ vựng tiếng Anh phần 1
20 video học từ vựng tiếng Anh phần 1
17 Tình huống tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm
17 Tình huống tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm
100 tình huống giao tiếp tiếng Anh công sở
100 tình huống giao tiếp tiếng Anh công sở
100 tình huống tiếng Anh giao tiếp thương mại
100 tình huống tiếng Anh giao tiếp thương mại
English idioms: Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away - Cuộc sống không được đo bằng số lần chúng ta hít thở, mà là những khoảnh khắc khiến chúng ta bất ngờ, 1321, , Minh Thiện, Chuyên trang, 21/06/2024 00:31:37

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

English idioms: Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away - Cuộc sống không được đo bằng số lần chúng ta hít thở, mà là những khoảnh khắc khiến chúng ta bất ngờ, 1321, Minh Thiện, , 21/06/2024 00:31:37 English idioms: Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away - Cuộc sống không được đo bằng số lần chúng ta hít thở, mà là những khoảnh khắc khiến chúng ta bất ngờ, 1321, Minh Thiện, , 21/06/2024 00:31:37
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN