English idioms: Life is too short to dwell on the past, embrace the present and look forward to the future - Cuộc sống quá ngắn ngủi để chú trọng vào quá khứ, hãy chấp nhận hiện tại và hướng về tương lai Tại Kinh nghiệm sống của trang , 17/07/2024 22:43:40
Từ khóa tìm kiếm liên quan cuộc sống quá ngắn ngủi để chú trọng vào quá khứ, embrace the present and look forward to the future, english idioms, hãy chấp nhận hiện tại và hướng về tương lai, life is too short to dwell on the past

Tin nổi bật Kinh nghiệm sống

35 tình huống giao tiếp tiếng Anh cơ bản
35 tình huống giao tiếp tiếng Anh cơ bản
31 Tình huống tiếng Anh du lịch
31 Tình huống tiếng Anh du lịch
20 video học từ vựng tiếng Anh phần 1
20 video học từ vựng tiếng Anh phần 1
17 Tình huống tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm
17 Tình huống tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm
100 tình huống giao tiếp tiếng Anh công sở
100 tình huống giao tiếp tiếng Anh công sở
100 tình huống tiếng Anh giao tiếp thương mại
100 tình huống tiếng Anh giao tiếp thương mại
English idioms: Life is too short to dwell on the past, embrace the present and look forward to the future - Cuộc sống quá ngắn ngủi để chú trọng vào quá khứ, hãy chấp nhận hiện tại và hướng về tương lai, 1359, , Minh Thiện, Chuyên trang, 21/06/2024 10:59:46

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

English idioms: Life is too short to dwell on the past, embrace the present and look forward to the future - Cuộc sống quá ngắn ngủi để chú trọng vào quá khứ, hãy chấp nhận hiện tại và hướng về tương lai, 1359, Minh Thiện, , 21/06/2024 10:59:46 English idioms: Life is too short to dwell on the past, embrace the present and look forward to the future - Cuộc sống quá ngắn ngủi để chú trọng vào quá khứ, hãy chấp nhận hiện tại và hướng về tương lai, 1359, Minh Thiện, , 21/06/2024 10:59:46
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN