Thành ngữ Tiếng Anh

, Trang 6
Set one in a melting mood - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

Set one in a melting mood - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

set one in a melting mood Làm cho ai xúc động. Ví dụ A: How do you like the patriot? Các bạn yêu mến nhà ái quốc đó ở điểm nào? B: The story about his sacrificing his life for the country really set us in a melting mood. Câu chuyện về sự hy sinh
Put the cart before the horse - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

Put the cart before the horse - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

put the cart before the horse Đầu đuôi lẫn lộn, trái khoáy, ngược đời Ví dụ A: Could you lend some money to me again? Bạn có thể cho tôi mượn tiền lần nữa được không? B: Nope , no way! You should return me the money borrowed from me last time , or
Utopia - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

Utopia - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

Utopia Thế giới thàn tiên, cõi Bồng Lai; điều không tưởng Ví dụ A: Have you ever been to Tibet? Bạn đã từng đến Tây Tạng chưa? B: Yes , I've been there once. It's like Utopia Có, tôi đến một lần rồi. Giống như cõi Bồng Lai vậy. Ghi chú Synonym: a
Play second fiddle - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

Play second fiddle - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

play second fiddle Lép vế chịu thua, vai trò thứ yếu Ví dụ A: How about another game of chess? Chơi một ván cờ nữa nhé? B: Oh , no. I'd rather play second fiddle. Ồ không, tôi chịu thua thôi. Ghi chú a game of chess: một ván cờ
Smack one's lips - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

Smack one's lips - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

Smack one's lips Chịu đựng gian nan, đau khổ Ví dụ A: How can he lead such a plain life Làm thế nào anh ta chịu được cuộc sống nhàm chán như thế? B: Don't worry about it. He smacks his lips Đừng lo chuyện đó. Anh ta là người chịu đựng gian nan mà.
A slip betwixt cup and the lip - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

A slip betwixt cup and the lip - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

a slip betwixt cup and the lip Miếng ăn đến miệng còn rơi, leo câu sắp đến buồng lại ngã Ví dụ A: How about your deliberate plan? Còn về kế hoạch của bạn thì sao? B: Regretful to say , it turned out a slip betwixt cup and the lip. Đáng tiếc là miếng
Lay up against a rainy day - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

Lay up against a rainy day - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

lay up against a rainy day Lo trước tính sau. Ví dụ A: I've spent quite a little money on clothes. Tôi mới sắm mấy bộ quần áo đấy. B: I know you are well-off , but you'd better lay up against a rainy day Tôi biết bạn rất sung túc, nhưng bạn nên lo
Decrepit before one's age - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

Decrepit before one's age - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

decrepit before one's age già trước tuổi Ví dụ A: Why don't you like George? Vì sao bạn không thích Geogre? B: Because he lacks animal spirits and his appearance looks decrepit before his age. Vì anh ta chẳng sôi nổi gì cả và ngoại hình thì trông
The truth will out.- 218 câu thành ngữ tiếng Anh

The truth will out.- 218 câu thành ngữ tiếng Anh

The truth will out. Cây kim dấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Ví dụ A: How come the murder happened? Vì sao vụ giết người lại diễn ra vậy? B: Who knows? But the police are looking into it , and I think the truth will out soon. Ai mà biết. Nhưng
Be in deep water - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

Be in deep water - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

be in deep water Lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo, dầu sôi lửa bỏng. Ví dụ A: How were those refugees in the concentration camp? Những người dân tỵ nạn trong trại tập trung thế nào rồi? B: They were really in deep water and oppressed every day. Họ đang
Unstable as water - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

Unstable as water - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

unstable as water Thay đổi như chong chóng, thay lòng đổi dạ. Ví dụ A: I t's said that the man divorced his wife , didn't he? How come? Nghe nói anh ta đã ly dị vợ, đúng không? Vì sao vậy? B: Yes , they got divorced , for his wife was unstable as
Be hand and/in glove with - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

Be hand and/in glove with - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

be hand and/in glove with hợp nhau như nước với sữa, rất hợp nhau Ví dụ A: D o the couple get along well with each other? Cặp đó rất hợp nhau phải không? B: Precisely. They are hand and/in glove with each other. Đúng vậy. Họ rất hợp nhau Ghi chú
Return good for evil - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

Return good for evil - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

return good for evil Lấy ân báo oán Ví dụ A: Is it right that I revenge myself on him? Việc tôi trả thù anh ta có đúng không? B: It depends. But I think it better to return good for evil. Cái đó còn tùy. Nhưng tôi nghĩ tốt hơn nên lấy ân báo oán.
Willows are weak yet they bind other wood. - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

Willows are weak yet they bind other wood. - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

Willows are weak yet they bind other wood. Lạt mềm buộc chặt, lấy nhu thắng cương Ví dụ A: I don't think it right that you often argue with your husband. Tôi không nghĩ thường cãi nhau với chồng là một điều đúng. B: Then , how can I deal with his
A bad compromise is better than a good lawsuit. - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

A bad compromise is better than a good lawsuit. - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

A bad compromise is better than a good lawsuit. dĩ hòa vi quý Ví dụ A: You'd better not enter a lawsuit against him for blackening your name. Bạn không nên kiện anh ta vì bôi nhọ tên tuổi bạn. B: Then what can I do? Vậy thì tôi nên làm gì? A: You

Tin nổi bật Thành ngữ Tiếng Anh

35 tình huống giao tiếp tiếng Anh cơ bản
35 tình huống giao tiếp tiếng Anh cơ bản
31 Tình huống tiếng Anh du lịch
31 Tình huống tiếng Anh du lịch
20 video học từ vựng tiếng Anh phần 1
20 video học từ vựng tiếng Anh phần 1
17 Tình huống tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm
17 Tình huống tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm
100 tình huống giao tiếp tiếng Anh công sở
100 tình huống giao tiếp tiếng Anh công sở
100 tình huống tiếng Anh giao tiếp thương mại
100 tình huống tiếng Anh giao tiếp thương mại
Thành ngữ Tiếng Anh, Trang 6

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Thành ngữ Tiếng Anh, Trang 6 Thành ngữ Tiếng Anh, Trang 6
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN