10 cách hỏi thăm trong tiếng Anh

Thứ Tư, 23/10/2013, 10:22 GMT+7 Lượt xem: 20272

1. How are you?

Đây là cách hỏi thăm sức khỏe xã giao phổ biến nhất trong tiếng Anh, dùng để mở đầu câu chuyện. Bạn sẻ trả lời “I’m fine” nếu mọi thứ vẫn ổn và “so so” nếu muốn nói “tàm tạm”.

2. How are things?

Đây là câu hỏi thăm chung về tình hình cuộc sống của bạn. Bạn có thể trả lời về sức khỏe, công việc hay cuộc sống cá nhân của bạn.

3. How's things?

Cũng như trường hợp trên nhưng ngữ pháp không chính xác, chỉ dùng trong trường hợp giao tiếp ít trang trọng.

4. How's it going?

5. How are you getting on?

Câu 4 và 5 dùng để hỏi về công việc và cuộc sống cá nhân của người khác.

6. How have you been?

Dạng câu này chính xác là hỏi về sức khỏe của người nghe nhưng họ có thể trả lời bằng thông tin chung về cuộc sống.

7. What have you been (getting) up to?

Đây là câu hỏi thăm về những việc người nghe làm gần đây. Thường là về đời sống cá nhân, gia đình hơn là công việc.

8. I hope everything's okay?

9. Alright?

Dạng 8 và 9 là câu hỏi thăm kiểu Yes/No question nhưng dạng 9 ít trang trọng hơn dạng 8.

10. How have you been keeping?

Câu 10 hỏi thăm về sức khỏe, tuy trang trọng nhưng vẫn có tính thân thiện, chân thành.

Tags: mẫu tiếng anh giao tiếp, hỏi thăm bằng tiếng anh, how are you, how have you been, hỏi thăm sức khỏe
Tags: mẫu tiếng anh giao tiếp, hỏi thăm bằng tiếng anh, how are you, how have you been, hỏi thăm sức khỏe
WebHocTiengAnh.com / Tiếng Anh Giao Tiếp

Quảng cáo