Tiếng anh công sở

, , chuyên trang Tiếng anh công sở, Trang 3
Tình huống 72: Chi tiêu ngân sách - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

Tình huống 72: Chi tiêu ngân sách - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

711. How is our budget for the Adam's project? Còn về ngân sách của chúng ta cho đề án của Adam thì sao? 712. Last year we went over by 30% on supplies alone. Năm ngoái chỉ tiền chi tiêu cho tiếp liệu cũng đã vượt quá 30%. 713. They've give you
Tình huống 71: Cấp bằng sáng chế - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

Tình huống 71: Cấp bằng sáng chế - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

701. Is this patented? Nó đã được cấp bằng sáng chế chưa? 702. I'm working on the application for patent. Tôi làm trong lĩnh vực xin cấp bằng sáng chế. 703. Have you patented this design? Anh đã xin cấp bằng sáng chế cho thiết kế này chưa? 704. Does
Tình huống 70: Giải quyết tranh chấp - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

Tình huống 70: Giải quyết tranh chấp - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

691. There is no doubt that many people abuse advertising. Không còn nghĩ ngờ gì nữa, nhiều người đã quá lạm dụng quảng cáo. 692. We should settle the dispute through negotiations without resorting legal proceeding. Chúng ta nên dàn xếp tranh chấp
Tình huống 69: Nghiên cứu thị trường - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

Tình huống 69: Nghiên cứu thị trường - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

681. How will we start selling this new product? Chúng ta sẽ bắt đầu bán sản phẩm mới thế nào? 682. Do you often carry out market research? Anh có thường thực hiện nghiên cứu thị trường không? 683. The preliminary market test is due to start next
Tình huống 68: Kí kết làm ăn - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

Tình huống 68: Kí kết làm ăn - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

671. I hope to conclude some business with you. Tôi hi vọng có thể kí kết làm ăn với ông. 672. We also hope to expand our business with you. Chúng tôi cũng hi vọng có thể mở rộng công việc kinh doanh với ông. 673. We are thinking of expanding into
Tình huống 67: Tổ chức tiệc mừng - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

Tình huống 67: Tổ chức tiệc mừng - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

661. It's a pleasure to have you here. Hoan nghênh anh đến đây. 662. Please go to the table. Xin mời ngồi vào bàn. 663. It's very kind of you to have invited me. Anh thật tốt đã mời tôi tham gia. 664. I'm happy to host this dinner party in honor of
Tình huống 66: Phúc lợi - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

Tình huống 66: Phúc lợi - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

651. What perks does this job give you? Công việc này cho bạn những phúc lợi phụ gì? 652. A perk is something you receive outside your salary for doing a job. Phúc lợi phụ là những gì bạn nhận được ngoài tiền lương khi làm một công việc. 653.
Tình huống 65: Tung sản phẩm ra thị trường - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

Tình huống 65: Tung sản phẩm ra thị trường - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

641. This new product is the taste of European market. Sản phẩm mới này được thị trường châu Âu hoan nghênh. 642. They are of newest pattern that can be obtained in town. Đây là biểu mẫu mới nhất thu được ở thành phố. 643. Let me demonstrate how
Tình huống 64: Quảng cáo sản phẩm – Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

Tình huống 64: Quảng cáo sản phẩm – Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

631. We need to promote the product. Chúng ta cần xúc tiến sản phẩm này. 632. Can we afford some ads? Chúng ta có khả năng chi trả tiền quảng cáo không? 633. We need to advertise the product. Chúng ta phải quảng cáo sản phẩm. 634. We should budget
Tình huống 63: Phát triển sản phẩm mới - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

Tình huống 63: Phát triển sản phẩm mới - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

621/ This is our most recently developed product. Đây là sản phẩm mới được phát triển của chúng tôi. 622/ You may be interested in some of the items. Có lẽ anh sẽ thấy hứng thú với một vài sản phẩm. 623/ What about having a look at the sample first?
Tình huống 62: Làm việc nhóm - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

Tình huống 62: Làm việc nhóm - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

611/ Team spirit is the most important factor to win victory. Tinh thần đồng đội là yếu tố quan trọng nhất để chiến thắng. 612/ The members of a team should work towards a common objective. Các thành viên của đội lên làm việc cho cùng một mục đích.
Tình huống 61: Cải tổ nhân sự - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

Tình huống 61: Cải tổ nhân sự - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

601/ Mr.Li has been transferred to our Osaka branch. Ông Lý đã được chuyển đến chi nhánh của chúng ta ở Osaka. 602/ He has been assigned to the Beijing office. Anh ấy được phân công đến văn phòng ở Bắc Kinh. 603/ I'm leaving this section next week.
Tình huống 60: Đào tạo nhân viên - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

Tình huống 60: Đào tạo nhân viên - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

591/ How do you train new employee? Ông đào tạo nhân viên mới như thế nào? 592/ We have a two-week training program. Chúng tôi có chương trình đào tạo 2 tuần. 593/ In what way do you train your employees? Ông đào tạo nhân viên bằng cách nào? 594/
Tình huống 59: Xin nghỉ phép - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

Tình huống 59: Xin nghỉ phép - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

581/ I need tomorrow off. Tôi muốn nghỉ làm ngày mai. 582/ He has a day off today. Hôm nay anh ấy nghỉ làm. 583/ I need a sick leave for two days. Tôi muốn xin nghỉ bệnh 2 ngày. 584/ I want to take a day off to see a doctor. Tôi muốn nghỉ một ngày
Tình huống 58: Tăng ca - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

Tình huống 58: Tăng ca - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

571/ Sorry, I have to work overtime. Xin lỗi tôi phải làm tăng ca. 572/ Are you available to work during the weekend? Anh có sẵn sàng làm việc cuối tuần không? 573/ I stayed up all night working. Tôi thức suốt đêm để làm việc. 574/ I am a regular

Tin nổi bật Tiếng anh công sở

35 tình huống giao tiếp tiếng Anh cơ bản
35 tình huống giao tiếp tiếng Anh cơ bản
31 Tình huống tiếng Anh du lịch
31 Tình huống tiếng Anh du lịch
20 video học từ vựng tiếng Anh phần 1
20 video học từ vựng tiếng Anh phần 1
17 Tình huống tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm
17 Tình huống tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm
100 tình huống giao tiếp tiếng Anh công sở
100 tình huống giao tiếp tiếng Anh công sở
100 tình huống tiếng Anh giao tiếp thương mại
100 tình huống tiếng Anh giao tiếp thương mại
Tiếng anh công sở, , chuyên trang Tiếng anh công sở, Trang 3

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Tiếng anh công sở, , Trang 3 Tiếng anh công sở, , Trang 3
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN